Help Stichting Lakdaru

Stichting Lakdaru

De geschiedenis van Stichting Lakdaru (Lak = Sri Lanka, daru = kinderen) begint bij Lily Sladen op Sri Lanka. Haar Britse vader hielp de bewoners van het dorpje Keppetipola (in het binnenland van Sri Lanka, in de provincie Uva) met het bouwen van huisjes in het dorpje.

 

Als Lily oud genoeg is, geeft ze Engelse les aan de dorpskinderen. Net als haar vader had ze een groot hart voor de medemens en hield erg veel van kinderen. Naast het lesgeven ging ze zich steeds meer bekommeren om de welzijn van de kinderen. Langzaamaan nam zij een verzorgende rol voor het dorpje op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs op zich.

 

Door uitwisselingsprogramma’s op “Forest Park” konden de studenten ook het kinderprogramma zien. Dit stimuleerde de hulp vanuit Europa. Samen met haar familie en vrienden bereikte Lily steeds meer kinderen en gezinnen.

 

Na het plotselinge overlijden van Lily besluit de familie door te blijven gaan met Lily’s werk. Lily had zo veel bereikt, haar liefde voor de medemens was zó groot, en (het belangrijkste) er waren al zoveel kinderen / gezinnen geholpen; haar werk moest in ere worden voortgezet.

 

Lily’s dochter zag hoeveel bruikbare spullen er in Nederland werden weggegooid en ze besloot kringloopwinkel Second Chance op te richten. De winst gaat naar Stichting Lakdaru.
Samen met vrijwilligers dragen zij op deze manier hun steentje bij aan een betere toekomst voor de kinderen en daarmee de toekomst van Sri Lanka.

 

—– English —–

 

The history of Lakdaru Foundation (Lak = Sri Lanka, daru = children) starts with Lily Sladen in Sri Lanka. Her British father supported the people of the little village of Keppetipola (central Sri Lanka, in the province of Uva) by helping build houses in the village.

 

As a young lady, Lily began to teach English to the village children. Like her father, she had a big heart for the people, and loved children very much. Besides teaching, she became increasingly concerned for the welfare of the children. Slowly she took a custodial role for many of the village children providing aid with health, nutrition & education.

 

Through the exchange programmes that was held at Forest Park, the students who came were also able to experience the children’s programme. With this a lot of help was received; toys and clothing were sent from Europe. Together with her family and friends, Lily was able to reach and help more and more children and families.

 

After the sudden death of Lily, the family decided to continue Lily’s good work. She had accomplished so much, her love for the people was great, so many children and families were already helped by Lily. Her work should be continued in her honor.

 

Seeing the amount of goods being thrown out in the Netherlands, Lily’s daughter decided those things could be put to better use. A logical step was to set up the charity shop ‘Second Chance’.
Together with volunteers they carry on this way, their contribution to a better future for the children and thus the future of Sri Lanka.

Wilt u óók graag een steentje bijdragen? Kijk dan verder op deze website en/of kom eens kijken in Kringloopwinkel Second Chance.