Help Stichting Lakdaru

Stichting Lakdaru helpen

Hoe kunt u Stichting Lakdaru helpen?

Mocht u een pakje willen opsturen of op vakantie gaan naar Sri Lanka, zijn ze u dankbaar voor kleding, speelgoed, boeken, schoolspulletjes, ehbo-spulletjes (pleisters, betadine etc). Liever een financiële donatie i.p.v. voeding aangezien het voedsel daar wordt gekocht.

Het kopen van goederen

Alle goederen zijn in de winkel in diverse “afdelingen” verdeeld.
Er is een paskamer aanwezig bij de kleding.
Contant en per pin betalen is mogelijk.
Ruilen is helaas niet mogelijk, wij nemen geen goederen retour.

Een financiële bijdrage leveren

U kunt ook helpen door een donatie te doen. Dit is mogelijk bij de kassa in de winkel maar het is ook mogelijk om een bedrag naar het rekeningnummer van Stichting Lakdaru over te maken.

Het rekeningnummer is: NL59ABNA 0428 8051 67, ten name van Stichting Lakdaru.

Vrijwilligers

Momenteel is er nog ruimte voor vrijwilligers voor diverse “afdelingen”, zoals bij de  kleding/schoenen, huisraad, speelgoed maar ook een administratieve hulp en technicien zijn van harte welkom.

Wij vragen een minimale beschikbaarheid van twee dagdelen per week.

U kunt u aanmelden in de winkel, via het contactformulier, maar uiteraard ook telefonisch.

 

—– English —–

 

How can you help Lakdaru Foundation?

These are the things children need if you like to send a package or if you are visiting Sri Lanka: School supplies like books, pencils etc, first aid plasters, betadine for example. For the nutrition part we would appreciate a donation as food is bought locally.

Buying goods

All goods are divided in various “sections”.
There is a fitting room present at the clothing section.
Pin and cash are both possible
Exchange is not possible, we do not take goods back.

A financial contribution

You can also help by making a donation. This is possible at the counter in the store but it is also possible to transfer an amount to the account number of Lakdaru foundation.
The account number is: NL59ABNA 0428 8051 67, in the name of Stichting Lakdaru.

Volunteering

Currently, there is enough work for volunteers for various “sections”, as in the clothing/shoes, household goods, toys but also an administrative assistance and a technician is welcome.
We require a minimum availability of two half-days per week.
You can sign up in the shop, email or by telephone.

Wilt u óók graag een steentje bijdragen? Kijk dan verder op deze website en/of kom eens kijken in Kringloopwinkel Second Chance.